4ሚያዝያ 2006 ዓ.ም     

መቐለ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ ጥዒና ሳይንስ

ክፍሊ ት/ቲ ህዝባዊ ጥዒና

ክልተ ኣውላዕሎ ናቑጣ ክትትል ጥዒናን ስነ ህዝቢን 

ቀፃሊ ክትትልን መፅናዕቲን ኣብ ማሕበረሰብ ንዝረኣዩ ለውጢታት

ሓደ ማሕበረሰብ፣ ከም ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር፣ ኣብ ከይዲ ቀፃሊ ለውጢ ክርከብ ባህርያዊ እዩ። ማማይ ይውለድ፤ መዓልቱ ዝኣኸለ ንዛ ዓለም ይሰናበታ፤ ገሊኡ ብሕማም ገሊኡ ብድንገት። (ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ) ዝበዝሕ መዋቲ ንርእሱ ብማእኸላይ ብኣርባዕተ-ሓሙሽተ ዕፅፊ ኣባዚሑ ስለዝገድፍ ግን ካብ ዝመውት ዝውለድ ይበዝሕ፤ በዚ ድማ በዝሒ ህዝቢ ይውስኽ። ብዘይካዚ፣ ኣብ ማሕበረሰብ ንዝረኣዩ ለውጢታት ምኽንያት ዝኾኑ ካልኦት ተወሰኽቲ ምኽንያታት እውን ኣለዉ፡- መርዓ፣ ፍትሕ፣ ዕርቂ፣ መገሻ፣ ካብ መገሻ ምምላስ፣ ብመገሻ ንዝመፀ ምቕባል፣ ወዘተ። 

Back ground

The Kilite Awlaelo Health and Demographic Surveillance Site (KA-HDSS), comprised of 10 administrative kebeles selected from Eastern zone of Tigrai, Northern tip of Ethiopia, was founded in 2009.  At the beginning of the surveillance, baseline socio-demographic characteristics of 65,848 individuals living in 14,455 households were collected through census.  At same time, unique surveillance identification number was given to every enumerated cohort and household to ease linking information during longitudinal observation.

Data on vital events; pregnancy, birth, death, movement, death, and relationship change are registered by enumerators through continuous follow up. Data entry on vital events, to HRS2 software, is made biannually after enumerators completed their round by visiting every household to check for happening of an event. To assign probable cause of death, physician review verbal autopsy method is applied for every death to population under surveillance.

Funding sources:  CDC/EPHA and Mekelle University.